Galewice

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Galewice. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Galewice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Galewicach
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625,
email: sekretariat@galewice.pl
http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194

Galewice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Galewice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.