Fabianki

Wniosek o środki z programu Rodzina 500 Plus należy składać raz do roku. Zobacz, gdzie nabór prowadzi gmina Fabianki i jaki jest termin, by nie przegapić otrzymania 500 złotych na dziecko.

Fabianki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach
Fabianki 4, 87-811 Fabianki
Kujawsko-Pomorskie
Telefon:(054) 231-78-00
Faks: (054) 231-78-09

Fabianki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Fabianki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.