Dzierzkowice

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Dzierzkowice? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Dzierzkowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej
Terpentyna 1,
23-251 Dzierzkowice,
tel. (081)822-10-06,
fax. (081)822-15-00,
e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl

Dzierzkowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Termin składania wniosków o 500 Plus na dziecko mija 30 września br. Wniosek należy złożyć osobiście w wybranym urzędzie. Istnieje także możliwość wysłania wniosku pocztą lub poprzez system internetowy (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków).
Jeśli dziecko dopiero nabyło prawo do świadczenia – wniosek możemy złożyć w dowolnym terminie – pieniądze zostaną wypłacone do końca miesiąca, w którym świadczenie zaczęło przysługiwać.

Dzierzkowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.