Działoszyn

Wniosek o środki z programu Rodzina 500 Plus należy składać raz do roku. Zobacz, gdzie nabór prowadzi gmina Działoszyn i jaki jest termin, by nie przegapić otrzymania 500 złotych na dziecko.

Działoszyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszynie
98-355 Działoszyn, ul. Grota-Roweckiego 1
tel. (43) 84-13-656
fax. (43) 84-37-440
NIP: 832-174-85-74
REGON: 005260898
e-mail: dzialoszyn_mgops@pro.onet.pl

Działoszyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Działoszyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.