Drezdenko

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Drezdenko? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Drezdenko – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

OŚRODEK POMOCY SPOłECZNEJ
UL. MARSZAłKOWSKA 18
66-530 DREZDENKO
TEL./FAX. 95 762 16 51

Drezdenko – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Drezdenko – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.