Dobrzyniewo Duże

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Dobrzyniewo? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Dobrzyniewo Duże- gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Białostocka 23, 16-002 Dobrzyniewo Duże
tel. 85 66-33-256
gops@dobrzyniewo.pl
www.dobrzyniewoduze.naszops.pl

Dobrzyniewo Duże- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Dobrzyniewo Duże- wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.