Dobre Miasto

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Dobre Miasto. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Dobre Miasto.

Dobre Miasto – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Olsztyńska 3
tymczasowa zmiana siedziby
ul. Garnizonowa 20 ( wejście od strony basenu)
11-040 Dobre Miasto
Pracownicy Socjalni tel: 535-500-013
Sekretariat : 570-292-381
e-mail mopsdobremiasto@interia.pl
Dział świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych: 531-350-616

Dobre Miasto – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Dobre Miasto – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.