Dobrcz

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Dobrcz. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Dobrcz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrczu
86-022 Dobrcz ul. Długa 54
tel. 52 364 80 28, fax: 52 364 80 29
e-mail: gops@dobrcz.pl
GODZINY URZĘDOWANIA:
Poniedziałek, Środa i Czwartek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-17.00
Piątek: 7.30-14.00

Dobrcz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Dobrcz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.