Dębowiec

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Dębowiec? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Dębowiec – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Dębowiec
43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6
Telefon: 33 853 38 81 Faks: 33 856 22 85
E-Mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Dębowiec – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Dębowiec – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.