Dąbrowa Biskupia

Program Rodzina 500 Plus w gminie Dąbrowa Biskupia to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Dąbrowa Biskupia – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gmina Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
pow. inowrocławski
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 556-256-19-47
REGON: 092350731
telefon:
+48 52 351 21 70
+48 52 351 21 36
+48 52 351 21 29
fax.
+48 52 506 54 20
e-mail: dabrowa_biskupia@lo.pl , urzad@lo.pl

Dąbrowa Biskupia – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Dąbrowa Biskupia – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.