Dąbrowa Białostocka

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Dąbrowa Białostocka można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Dąbrowa Białostocka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej
ul. Solidarności 1
16 – 200 Dąbrowa Białostocka
e-mail: mops@zetobi.com.pl
fax: 85 712 11 53
NIP 545-10-44-976

Dąbrowa Białostocka – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Dąbrowa Białostocka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.