Czernikowo

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Czernikowo. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Czernikowo.

Czernikowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo
tel. 54 287 50 01
wew. 32 lub 45

Czernikowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowo narodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Czernikowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.