Czempiń

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Czempiń. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Czempiń.

Czempiń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu
ul. Parkowa 2
64-020 Czempiń
tel. 61/28-26-767, 61/28-26-301
fax. 61/885-57-67
Powiat: kościański
Woj.: wlkp.
NIP: 785-12-85-822
Regon: 632003029
godziny pracy: poniedziałek 8-16, wtorek 7-15, Środa 7-15, Czwartek 7-15,
Piątek 7-15
e-mail: czempin@pomost.poznan.pl lub sekretariat@ops.czempin.pl
Adres strony internetowej: www.czempin.opsinfo.pl

Czempiń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Czempiń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.