Czajków

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Czajków. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Czajków – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czajków
Adres: 63-524 Czajków 34
Powiat: ostrzeszowski
Województwo: wielkopolskie
Telefon: 627311049
Email: gopsczajkow@wp.pl

Czajków – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Czajków – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.