Cielądz

Program Rodzina 500+ w gminie Cielądz rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Cielądz – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Cielądz
Cielądz 59, 96-214 Cielądz
tel.: (046) 815 31 11
fax: (046) 815 23 52
e-mail: gopscieladz@poczta.onet.pl
kierownik: Aldona Trzcińska

Cielądz – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Cielądz – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.