Chęciny

Chęciny również prowadzi nabór wniosków na program Rodzina 500 +, zobacz, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek. 500 złotych na dziecko to poważna kwota dla wielu rodzinnych budżetów, nie przegap więc terminu.

Chęciny – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach
Białego Zagłębia 1
Chęciny 26-060
Telefon: 41 3151054
Faks: 41 3151054

Chęciny – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Chęciny – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.