Cekcyn

Nabór na świadczenie 500+ w gminie Cekcyn właśnie trwa. Sprawdź, gdzie należy złożyć wniosek i skąd go pobrać. Pamiętaj, że nie składając wniosku do pewnej daty tracisz prawo do pieniędzy za miesiące, które już minęły.

Cekcyn – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn
tel: 52 33-47-569/553/554/556/572
e-mail: gops@cekcyn.pl

Cekcyn – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Cekcyn – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.