Bulkowo

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Bulkowo reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Bulkowo.

Bulkowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie
09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1
tel/fax: 24 265 20 13 wew. 13
mail: gops@bulkowo.pl

Bulkowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Bulkowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.