Budry

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Budry można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Budry – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Budry
11-606 Budry, ul. Wojska Polskiego 18
Powiat: węgorzewski
Telefon: 087 4278019
Email: gopsbudry@wp.pl

Budry – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Budry – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.