Brzostek

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Brzostek jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Brzostek – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej Brzostek
39-230 Brzostek,
M.N Mysłowskiego 7
Powiat: dębicki
Województwo: podkarpackie
Email mgopsbrzostek@mgopsbrzostek.pl
tel.014 680 89 21
fax.014 680 89 29

Brzostek – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Brzostek – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.