Bralin

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Bralin? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Bralin – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie
ul. 3 Maja 9
63 – 640 Bralin
tel. 62 33 244 00 – pomoc społeczna
62 33 244 01 – kierownik GOPS, Justyna Świerczyńska
62 33 244 02 – świadczenia rodzinne i wychowawcze
62 33 244 03 – fax, księgowa GOPS
Godziny urzędowania:
7:30 – 15:30
Regon 301034983
NIP 619-10-80-420

Bralin – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Bralin – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.