Borne Sulinowo

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Borne Sulinowo. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Borne Sulinowo.

Borne Sulinowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo
adres e-mail: pomoc@bornesulinowo.pl
tel. 94-37-331-83
tel. 94-37-339-59
tel. kom. 660 538 415
fax 94-37-331-83
skrytka ePUAP: /MGOPS_BorneSulinowo/SkrytkaESP

Borne Sulinowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Borne Sulinowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.