Bobrowniki

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Bobrowniki jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Bobrowniki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
Rodzaj:Jednostka Organizacyjna
NIP:466-01-87-455
REGON:340655628
Województwo:kujawsko-pomorskie
Powiat:lipnowski
Gmina:Bobrowniki
Miejscowość:Bobrowniki
Adres:ul. Nieszawska 10
Kod pocztowy:87-617
Kontakt: 54 230 51 42, 54 230 51 46

Bobrowniki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Bobrowniki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.