Bieżuń

Program Rodzina 500 Plus w gminie Bieżuń to pierwsze systemowe rozwiązanie, wspierające materialnie polskie rodziny. Złóż wniosek o tę pieniężną pomoc dla swojej rodziny – zobacz, gdzie to zrobisz.

Bieżuń – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – gmina Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń
Telefon: (23) 657 80 56 w. 18
E-mail: mgops_biezun@wp.pl

Bieżuń – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Bieżuń – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.