Białe Błota

Program Rodzina 500+ w gminie Białe Błota rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Białe Błota – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Betonowa 1A
86-005 Białe Błota
NIP: 953-21-99-900
REGON: 091602946

Sekretariat tel.: (52) 34-94-824, fax: (52) 34 94 452
Sekcja Świadczeń Społecznych – świadczenia rodzinne tel.: (52) 34-94-812
Sekcja Świadczeń Społecznych – fundusz alimentacyjny tel.: (52) 34-94-811
Sekcja Świadczeń Społecznych – obsługa programu „Rodzina 500+” tel.: (52) 34-94-828
e-mail: gops.bialeblota@admin.com.pl
Strona internetowa: gops.bialeblota.pl
Strona BIP: bip.gops.bialeblota.pl

Białe Błota – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Białe Błota – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.