Białaczów

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Białaczów jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Białaczów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie
Plac Wolności 1, 26-307 Białaczów
tel. (44) 758-14-69
faks (44) 758-14-69
powiat: opoczyński
województwo.: łódzkie
NIP: 7681335968
Regon :590747992
godziny pracy: 7:30 – 15:30
e-mail: gopsb@o2.pl

Białaczów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Białaczów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.