Bardo

Gdzie należy złożyć o Rodzina 500+ na dziecko w Bardzie? Jaka instytucja jest odpowiedzialna za nabór i wypłatę środków?

Bardo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2
57-256 Bardo
tel. +48748171478 fax. +48748171424
e-mail: umig@bardo.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek 7:30-17.00
wtorek-czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30-14:00

Bardo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowonarodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Bardo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.