Baranów

Program Rodzina 500+ w gminie Baranów rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Baranów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
Rynek 21
63-604 Baranów
Pracownicy Socjalni: tel. 062 781 04 14
Świadczenia rodzinn: tel. 062 781 04 40
e-mail: gops@baranow.pl

Baranów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Baranów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.