Baranów

Sposób przyznawania świadczenia Rodzina 500 Plus w gminie Baranów reguluje odpowiednia ustawa. Zakłada ona, że 500 złotych na dziecko przyznawane jest na 12 miesięcy, po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Zobacz, gdzie zrobisz to w Baranów.

Baranów – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
ul. Rynek 14
24-105 Baranów
tel./fax: 81 883-41-54
email: gops@gminabaranow.pl

Baranów – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Baranów – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.