Bądkowo

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Bądkowo. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Bądkowo – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy Bądkowo
ul. Włocławska 82
87-704 Bądkowo
tel. 54 27 24 100
fax. 54 27 24 054

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bądkowie
tel. 54 27 24 100 wew. 31, 32, 33, 34
gopsbadkowo@poczta.onet.pl

Bądkowo – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Bądkowo – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.