Sztabin

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Sztabin? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Sztabin – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie
ul. Augustowska 45/1
16 – 310 Sztabin
tel. (087) 64-10-203
fax. (087) 64-12-052 – Fax
Poczta elektroniczna: Gops.Sztabin@sztabin.ug.gov.pl

Sztabin – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby uzyskać świadczenie 500 złotych na dziecko na 12 miesięcy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub dedykowanej jednostce. Termin odnawiania świadczenia mija 30 września danego roku. Wniosek można też wysłać Pocztą Polską lub złożyć poprzez internet.

Sztabin – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.