Kuźnica

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Kuźnica? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Kuźnica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźnicy
pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1,
16-123 Kuźnica
tel. (85) 722 92 96, 722 92 99 lub 722 92 81, faks (85) 722 92 96, gops@kuznica.ug.gov.pl

Kuźnica – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Świadczenie przysługuje jedynie na 12 miesięcy, co roku należy złożyć nowy wniosek. W przypadku nowo rodzonego dziecka wniosek można złożyć w dowolnym terminie, pieniądze zostaną wypłacone w następnym miesiącu. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub przesłać za pomocą infrastruktury informatycznej: profil ePUAP, emp@tia, bank, ZUS.

Kuźnica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.