Białystok

Gdzie złożyć wniosek o Rodzina 500 Plus w gminie Białystok? Ustawa wyraźnie to określa: skorzystać możemy z kilku punktów. Rząd wyznaczył jednostki samorządowe do obsługi programu, uzyskasz tam pomoc.

Białystok – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
ul. Icchoka Malmeda 8, 15-440 Białystok
tel. 085 6783100 fax 085 6783103
E-mail: sekretariat@mopr.bialystok.pl,

Białystok – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby uzyskać świadczenie 500 złotych na dziecko na 12 miesięcy należy złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy, ośrodku pomocy społecznej lub dedykowanej jednostce. Termin odnawiania świadczenia mija 30 września danego roku. Wniosek można też wysłać Pocztą Polską lub złożyć poprzez internet.

Białystok – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.