Żukowice

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Żukowice jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Żukowice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach
Województwo: dolnośląskie
Nielubia 51a 67-231 Żukowice
tel: 76/831-42-84, 76/833-47-52
gops@zukowice.pl
Godziny pracy ośrodka:Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Żukowice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Aby odnowić świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek do 30 września danego roku. Nieco inaczej wygląda to w przypadku nowonarodzonych dzieci – wniosek składa się w terminie dowolnym.
Wniosek można złożyć przez system informatycznych (bank, ZUS, Emp@tia, ePUAP) lub osobiście w danej placówce.

Żukowice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.