Złoty Stok

Złoty Stok również prowadzi nabór wniosków na program Rodzina 500 +, zobacz, gdzie dokładnie należy złożyć wniosek. 500 złotych na dziecko to poważna kwota dla wielu rodzinnych budżetów, nie przegap więc terminu.

Złoty Stok – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku
Plac Adama Mickiewicza, 57-250 Złoty Stok
Telefon: 74 817 52 88
Dział Świadczeń Rodzinnych tel. (74) 8175740

Złoty Stok – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Złoty Stok – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.