Wolbrom

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Wolbrom. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Wolbrom – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skalska 20
32-340 Wolbrom
(32) 644 00 70, (32) 644 00 71, (32) 644 10 75
fax: (032) 644 10 75
sekretariat_mops@interia.pl
NIP : 6370003732
Regon : 003445748

Wolbrom – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Wolbrom – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.