Włodawa

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Włodawa? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Włodawa – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włodawie
Al. Józefa Piłsudskiego 41
tel./fax (82) 572-13-21
tel. (82) 572-23-01
tel. (82) 572-49-15
REGON: 002681560
NIP: 565-11-99-637
e-mail: mops@wlodawa.eu

Włodawa – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o programie Rodzina 500 Plus przewiduje, że wniosek w systemie można złożyć za pomocą listu poleconego, wybranego systemu bankowego lub osobiście w odpowiedniej placówce. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy o nie znowu wnioskować. Termin takich wniosków upływa 30 września danego roku.

Włodawa – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.