Wielgie

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Wielgie jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Wielgie – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem
ul. Starowiejska 8, 87 – 603 Wielgie
e – mail: gopswielgie@pro.onet.pl
tel. (54) 289 – 71 – 11, (54) 283 – 04 – 09
fax. (54) 289 – 71 – 11
NIP: 466 – 014 – 14 – 76

Wielgie – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Wielgie – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.