Warszawa Śródmieście

Pieniądze z programu Rodzina 500 Plus otrzymać może rodzic i opiekun dziecka poniżej 18 roku życia w gminie Warszawa Śródmieście. Świadczenie wypłacane jest na wniosek zainteresowanego, zobacz kiedy i jak należy go złożyć w gminie Warszawa Śródmieście.

Warszawa Śródmieście – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Centrum Pomocy Społecznej
ul. Konwiktorska 3/5 – siedziba
ul. Świętojerska 12a – Dział Wsparcia Społecznego

Warszawa Śródmieście – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Warszawa Śródmieście – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.