Syców

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Syców? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Syców – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Wrocławska 8, 56-500 Syców
Godziny otwarcia: Otwarte ⋅ Zamknięcie: 15:30
Telefon: 62 785 51 50
opssywow@poczta.onet.pl

Syców- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Syców – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.