Świeradów-Zdrój

Gmina Świeradów-Zdrój – zobacz, gdzie składa się wniosek o program Rodzina 500 Plus. Bardzo ważne jest złożenie wniosku w odpowiednim terminie, inaczej możesz stracić świadczenie za ubiegłe miesiące.

Świeradów-Zdrój – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój
Godziny Otwarcia:
Telefon: 75 78 16 489
Fax: 75 78 16 585
Email: um@swieradowzdroj.pl
PONIEDZIAŁEK – 7:30 – 16:00
WTOREK – CZWARTEK – 7:30 – 15:30
PIĄTEK – 7:30 – 15:00

Świeradów-Zdrój- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Świeradów-Zdrój – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.