Stara Kamienica

Nabór wniosków na Rodzina 500 Plus w gminie Stara Kamienica. Świadczenie wychowawcze przysługuje na dzieci do 18 roku życia. Sprawdź, gdzie złożysz wniosek o jego przyznanie w obszarze swojego miejsca zamieszkania.

Stara Kamienica – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Kamienicy
58-512 Stara Kamienica 41
tel. 75 75 14 652 – Kierownik
tel. 75 75 14 314 – Świadczenia rodzine, wychowawcze, fundusz alimentacyjny
fax 75 75 14 225 – pracownicy socjalni
gops@starakamienica.pl

Stara Kamienica- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek o świadczenie z tytułu programu Rodzina 500 Plus należy złożyć do 30 września danego roku w przypadku odnawiania świadczenia lub w dowolnym momencie w przypadku nabycia prawa do wypłaty.
Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy lub MOPS,
  • listem poleconym,
  • internetowo: poprzez bank, profil zaufany lub system ZUS.

Stara Kamienica – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.