Siechnice

Sprawdź miejsce składania wniosku o program 500 Plus w gminie Siechnice. Skorzystaj ze świadczenia dla dziecka, które możesz wydać na jego edukację, poprawę warunków życiowych albo rozwijanie pasji.

Siechnice – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach
ul. Żernicka 17, 55-010 Św. Katarzyna
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:10 – 15:10
środa w godz. 9:00 – 17:00
tel. 71/311 39 68
faks 71/308 43 79
e-mail gops@umsiechnice.pl
NIP: 912-13-01-751
REGON: 005959500
KONTO: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Święta Katarzyna 21 9584 1092 2010 1000 1078 0001

Siechnice – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Ustawa o świadczeniu wychowawczym określa, w jaki sposób należy złożyć wniosek o 500 złotych dla dziecka. Do wyboru jest kilka dróg: osobista wizyta w odpowiedniej instytucji, wysyłka listem poleconym, wypełnienie wniosku za pomocą systemu internetowego. Pomoc wypłacana jest przez rok, potem trzeba złożyć wniosek raz jeszcze.

Siechnice – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.