Radków

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Radków jest przyznawane na 12 miesięcy.Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Radków – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej
ul. Mickiewicza 16, 57-410 Ścinawka Średnia
Tel. : (74) 871-53-82 fax : (74) 873-53-70
poczta elektroniczna: ops@opsradkow.pl
godziny otwarcia: pon-pt 7.30-15.30

Radków – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Radków – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.