Pułtusk

Program Rodzina 500+ w gminie Pułtusk rozpoczął działanie z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Dzięki świadczeniu wychowawczemu rodzice otrzymują co miesiąc 500 złotych na dziecko, środki te mogą przeznaczyć na jego edukację i rozwój.

Pułtusk – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. 13 Pułku Piechoty 1
06-100 Pułtusk
tel. 23 692 52 65; 512 019 228
fax: 23 306 70 07
e-mail: sekretariat@mops.pultusk.pl

Pułtusk – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Pułtusk – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.