Potok Wielki

Wniosek o środki z programu Rodzina 500 Plus należy składać raz do roku. Zobacz, gdzie nabór prowadzi gmina Potok Wielki i jaki jest termin, by nie przegapić otrzymania 500 złotych na dziecko.

Potok Wielki – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Wielkim
23-313 Potok Wielki
NIP 862-100-64-11
tel./fax 15 8740 223
biuro@opspotokwielki.pl
ops_potok_wielki@mbnet.pl

Potok Wielki – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Potok Wielki – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.