Polska Cerekiew

Wniosek o środki z programu Rodzina 500 Plus należy składać raz do roku. Zobacz, gdzie nabór prowadzi gmina Polska Cerekiew i jaki jest termin, by nie przegapić otrzymania 500 złotych na dziecko.

Polska Cerekiew – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4
47 – 260 Polska Cerekiew
tel/fax. 077 487 65 27, 077 480 14 77
e-mail: gops@polskacerekiew.pl
Kierownik: Barbara Semak
Godziny urzędowania:
Poniedziałki 7.30 – 16.00
Wtorki 7.30 – 15.30
Środy 7.30 – 15.30
Czwartki 7.30 – 15.30
Piątki 7.30 – 15.00

Polska Cerekiew – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Polska Cerekiew – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.