Polanica-Zdrój

Rodzina 500 Plus z państwowego budżetu zasila rodzinne portfele. Także w gminie Polanica-Zdrój można złożyć wniosek o to świadczenie. Przyznawane jest ono na 12 miesięcy. Po tym czasie wniosek należy złożyć na nowo – zobacz, jak to zrobisz.

Polanica-Zdrój – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
57-320 Polanica-Zdrój, tel. 748681802, 500142407, tel./fax. 748680638
poczta e-mail:
opspolan@poczta.onet.pl

Polanica-Zdrój – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Polanica-Zdrój – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.