Płoskinia

Prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus w gminie Płoskinia jest przyznawane na 12 miesięcy. Pamiętaj, by po ich upłynięciu przedłożyć kolejny wniosek, by odnowić świadczenie. Zobacz, gdzie złożysz wniosek w swojej gminie.

Płoskinia – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

GOPS Płoskinia
4-526 Płoskinia 27 / 1
Powiat: braniewski
Województwo: warmińsko-mazurskie
Telefon 556208628
Email gops.ploskinia@wp.pl

Płoskinia – terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Wniosek należy złożyć do 30 września bieżącego roku. W przypadku wniosku o nowo narodzone dziecko – można go złożyć w dowolnym momencie roku. Wnioski o udzielenie świadczenia wychowawczego w postaci 500 zł na dziecko możemy złożyć w urzędzie gminy, listem poleconym lub drogą internetową (system Emp@tia, profil zaufany ePUAP, portal usług elektronicznych ZUS oraz większość banków, które prowadzą bankowość internetową). Świadczenia będą wypłacane najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Płoskinia – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.