Platerówka

Chcesz złożyć wniosek o program Rodzina 500+ w gminie Platerówka? Zobacz, gdzie i kiedy należy to zrobić. Program ten oznacza comiesięczne wpływy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie.

Platerówka – gdzie złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus?

Urząd Gminy w Platerówce
Platerówka 20
59-816 Platerówka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Platerowie
ul. Dworcowa 21
08-210 Platerów
Telefon:( 83 ) 357 84 11
Faks:( 83 ) 357 84 11
e-mail:gops.platerow@wp.pl
NIP: 537-164-25-63
Regon: 002300976

Platerówka- terminy składania wniosku o świadczenie Rodzina 500 Plus

Bezzwrotne świadczenie w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Przyznawane jednak jest tylko na wniosek opiekuna dziecka. Wniosek złożyć można poprzez system bankowy, ZUS, ePUAP, listem poleconym lub osobiście w odpowiedniej instytucji.
Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy, potem należy ponownie złożyć wniosek, do 30 września danego roku.

Platerówka – wniosek o świadczenie Rodzina 500 Plus na dziecko

Pobierz wniosek o 500 Plus.